Pressmeddelande

02 jul 2014  ·  Regulatorisk information

Patent godkänt i Australien

A1M Pharma meddelar härmed att bolagets patentansökan med nummer 2011231982 avseende HbF (fritt fosterhemoglobin) och det kroppsegna proteinet A1M i kombination som tidiga diagnostiska markörer för havandeskapsförgiftning godkänts i Australien. Patentet, som löper till 2031, har titeln ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia”.


VD Tomas Eriksson kommenterar


– Det är mycket tillfredsställande att vi nu mottagit godkännande i Australien, ett godkännande som ytterligare breddar och förstärker vårt befintliga patentskydd.  


För ytterligare information, vänligen kontakta

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden