Pressmeddelande

11 apr 2014  ·  Regulatorisk information

Nytt datum för publicering av delårsrapport ett

Styrelsen i A1M Pharma har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapport ett. Tidigare kommunicerat datum var den 21 maj 2014. Nytt datum för delårsrapport ett är den 14 april 2014.

För ytterligare information hänvisas till:

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden