Pressmeddelande

13 okt 2014  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB

Idag, den 13 oktober 2014, hölls extra bolagsstämma i A1M Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.  


Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade om förstärkning av styrelsen genom nyval av Christina Lloyd som styrelseledamot. Christina Lloyd, född 1961, är specialist i gynekologi och obstetrik och har lång erfarenhet bland annat som Clinical Medical Regulatory Director vid Novo Nordisk Scandinavia samt Nordic Medical Affairs Director vid Ferring Pharmaceuticals. Christina har även ingått som rådgivare i ett antal Advisory boards.  


För ytterligare information, vänligen kontakta

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden