Pressmeddelande

23 maj 2013  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma (Pressmeddelande 2013-05-23)

Den 22 maj 2013 hölls årsstämma i A1M Pharma AB (publ). Kommunikén (länk nedan) innehåller en sammanfattning av de beslut som fattades gällande
  • fastställande samt resultatdisposition
  • ansvarsfrihet
  • arvoden
  • styrelse
  • riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Alla beslut fattades enhälligt. Pressmeddelande 2013-05-23: Kommuniké från årsstämma
Alla pressmeddelanden