Pressmeddelande

26 apr 2018  ·  Regulatorisk information

Helena Brouneus föreslås som ny styrelseledamot i A1M Pharma

Läs PDF

 

Styrelsen i A1M Pharma meddelar att Helena Brouneus föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 31 maj 2018. Vidare föreslås omval av Martin Austin, Anders Ermén, Christina Glad och Magnus Gram. Bakom förslaget står större aktieägare i A1M Pharma. De tidigare styrelseledamöterna Bo Åkerström och Stefan Hansson har avböjt omval men fortsätter sitt engagemang i bolaget som Senior Scientific Advisors.

Helena Brouneus disputerade i kemi 1994 vid Uppsala Universitet. Hon har lång erfarenhet av ledande positioner inom life science där hon varit delaktig i samtliga faser av läkemedelsutveckling och kommersialisering. Tidigare roller innefattar bland annat analytiker på Carnegie och Partner i SLS Ventures – en riskkapitalfond med fokus på små och medelstora läkemedelsbolag i Skandinavien. Hon har även jobbat för BioInvent International AB med fokus på partnering för såväl prekliniska som kliniska läkemedelskandidater. Helena besitter en bred och djup kunskap om strategiarbete, finans, affärs- och kundutveckling samt kommersialisering.

– Helenas gedigna erfarenheter innebär att hon har ett helikopterperspektiv som kommer väl till pass i det skede vi befinner oss i. Om Helena väljs in i styrelsen är jag övertygad om att hon kommer vara en värdefull tillgång i det fortsatta ledningsarbetet, säger A1M Pharmas styrelseordförande Martin Austin.

– Jag vill passa på att tacka Bo Åkerström och Stefan Hansson för deras engagemang som styrelseledamöter i bolaget sedan grundandet 2008. Det är deras forskning och viktiga upptäckter som tagit oss dit vi är idag och vi är därför mycket glada att de med sin djupa erfarenhet och kompetens fortsätter stödja bolagets framtida utveckling som Senior Scientific Advisors, säger Martin Austin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Alla pressmeddelanden