Pressmeddelande

15 aug 2013  ·  Regulatorisk information

Halvårsrapport 2013-01-01–06-30

images-1 Halvårsrapport i pdf-format

 

 

Sammanfattning

 

Första halvåret (2013-01-01–2013-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 3 698 (3 440) KSEK varav 3 677 (2 991) KSEK avser aktiverade utvecklingsutgifter.
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 779 (-1 395) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,90 (-0,45) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2013 till 61 %.

Andra kvartalet (2013-04-01–2013-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 2 143 (1 523) KSEK varav allt avser aktiverade utvecklingsutgifter.
 • Resultatet före skatt uppgick till -1 660 (-846) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,54 (-0,28) SEK. 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013

 • I maj 2013 hölls årsstämma i A1M Pharma. Mer information om beslut från årsstämman finns att tillgå i pressmeddelande med rubrik ”Kommuniké från årsstämma” publicerat den 23 maj 2013. Pressmeddelandet finns att tillgå på Bolagets (www.a1m.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida.
 • A1M Pharma noteras på AktieTorget under handelsbeteckning A1M.

Övriga händelser under andra kvartalet 2013

 • Påbörjat proof of concept-studier i ytterligare två modeller för havandeskapsförgiftning.
 • Njurskador identifierat som kompletterande terapiområde.
 • Produktion av läkemedelskandidaten A1M001 för planerade proof of concept-studier slutförd.
 • Patent för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning godkänt av Europeiska Patentbyrån (EPO).
Alla pressmeddelanden