Pressmeddelande

08 apr 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics valberedning föreslår inval av Johan Bygge och Pia Gideon till styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman

Guard Therapeutics meddelar idag att bolagets valberedning avser föreslå inval av Johan Bygge till rollen som styrelseordförande och Pia Gideon som styrelseledamot vid den kommande ordinarie bolagsstämman den 12 maj 2021. De föreslagna styrelsemedlemmarna har omfattande erfarenhet av affärsutveckling, ledarskap och styrelsearbete från positioner inom ett flertal ledande globala och nationella företag. Valberedningens fullständiga förslag till styrelsesammansättning kommer att framgå i kallelsen till bolagsstämma som distribueras den 12 april.

Johan Bygge är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är styrelseordförande i Nobina AB, Nordens största kollektivtrafikföretag, och styrelseledamot i bland annat medicinteknikbolaget Getinge, Tredje AP-fonden (AP3), samhällsbyggnadsbolaget CapMan och det medicinska bilddiagnostikföretaget I-MED. Johan Bygge har en bakgrund inom ledarskap, affärsstrategi och styrelsearbete från globala investmentbolag såsom Investor AB och EQT. Han föreslås av bolagets valberedning till posten som ny styrelseordförande för Guard Therapeutics.
 
Johan Bygge äger inga aktier i bolaget, och är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
 
Pia Gideon är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm och studier i executive management vid Columbia University, USA. Hon är styrelseordförande i fastighetsbolaget Klövern AB och bioinformatikbolaget Qlucore, samt styrelseledamot i Apoteket AB och geoteknikbolaget Metria. Pia Gideon har en gedigen bakgrund inom affärsutveckling och företagsledning från positioner inom Ericsson-koncernen, bland annat som marknadschef i Nordamerika. Hon har varit verksam som styrelseledamot och styrelseordförande under 20 år i såväl börsnoterade bolag som startupbolag och statliga bolag. Pia Gideon föreslås av bolagets valberedning som ny ordinarie styrelseledamot för Guard Therapeutics.
 
Pia Gideon äger inga aktier i bolaget, och är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
 
”Vi är glada att kunna nominera Johan Bygge och Pia Gideon till Guard Therapeutics styrelse. Deras samlade erfarenheter av bolagsutveckling, ledning och kommersialisering kommer väl till pass när Guard Therapeutics nu accelererar sin utveckling”, säger valberedningens ordförande, Linda Karlsson Engdahl.
 
I valberedningen ingår Rutger Arnhult (M2 Asset Management), Jan Ståhlberg (eget innehav), Linda Karlsson Engdahl (Axel Karlsson) och Guard Therapeutics styrelseordförande Cristina Glad.

Alla pressmeddelanden