Pressmeddelande

15 feb 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics utser Sara Thuresson till Head of Clinical Operations

Guard Therapeutics meddelar idag att Sara Thuresson har rekryterats till en nyinrättad befattning som Head of Clinical Operations. Hon kommer närmast från en motsvarande position på Oncopeptides och tillträder sin tjänst den 24 maj 2021.

Sara Thuresson har en masterexamen i biomedicin från Karolinska Institutet och utbildning inom läkemedelsutveckling från Uppsala universitet. Hon har drygt 15 års erfarenhet från en rad nyckelbefattningar inom klinisk läkemedelsutveckling vid bland annat IQVIA, Glionova och Wilson Therapeutics. Närmast kommer hon från en position som Clinical Operations Director på Oncopeptides. Sara Thuresson kommer att ingå i Guard Therapeutics ledningsgrupp och rapportera till bolagets vd.

”Jag är glad över att kunna välkomna Sara Thuresson till Guard Therapeutics. Hennes breda kompetens och erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling och genomförande av globala kliniska studier kommer att vara av stort värde under den fortsatta utvecklingen av vår läkemedelskandidat ROSgard”, säger Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald.

Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard har i prekliniska studier visat sig ge ett skydd mot cell- och organskador, inklusive akuta njurskador, genom att motverka oxidativ stress och understödja regenerativa processer. Flera fas 1-studier har utförts med positiva utfall och bolaget har nyligen erhållit regulatoriskt godkännande att starta en första studie i den primära målgruppen för behandling – patienter som genomgår hjärtkirurgi och har ytterligare riskfaktorer för att utveckla akut njurskada.

Alla pressmeddelanden