Pressmeddelande

06 jul 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics utser Peter Gilmour till preklinisk utvecklingschef

Guard Therapeutics meddelar idag att Peter Gilmour har utsetts till Head of Preclinical Science. Han har en gedigen erfarenhet inom drug discovery och klinisk läkemedelsutveckling från ledande positioner vid globala läkemedelsföretag. Peter Gilmour kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp och tillträder sin position den första augusti 2020.

Peter Gilmour, Ph.D., har en solid vetenskaplig bakgrund inom experimentell farmakologi, molekylärbiologi och toxikologi. Han har totalt 25 års erfarenhet inom läkemedelsutveckling från de globala läkemedelsbolagen Astellas och AstraZeneca. Som projektledare har han deltagit i utvecklingen av behandlingar mot såväl kardiovaskulära, njurmedicinska och respiratoriska sjukdomar och bidragit till ett flertal godkända patent.

”Vi är mycket glad och stolta över att Peter Gilmour har tackat ja till rollen som preklinisk utvecklingschef på Guard Therapeutics. Hans djupa kunskaper och erfarenheter från preklinisk läkemedelsutveckling inom relevanta terapiområden samt projektledning på internationell nivå innebär ett viktigt tillskott för vårt bolag”, säger Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald.

Peter Gilmour kommer att bidra i utformningen och genomförandet av både prekliniska studier och det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard, som för närvarande utvärderas i två fas 1-studier. Givet ett positivt utfall i dessa studier planeras därefter en mindre studie i den primära målgruppen för behandling – patienter som genomgår hjärtkirurgi. Denna patientstudie förväntas kunna initieras under det sista kvartalet 2020.

”ROSgard har stor potential att skydda njurarna från allvarliga skador, bland annat hos patienter som genomgår hjärtkirurgi, och jag ser fram emot att kunna bidra med mina kunskaper i den fortsatta utvecklingen av denna unika läkemedelskandidat”, säger Peter Gilmour, tillträdande Head of Preclinical Science på Guard Therapeutics.

Alla pressmeddelanden