Pressmeddelande

15 dec 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics utser Michael Reusch till Chief Medical Officer

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har utsett dr Michael Reusch till Chief Medical Officer. Han har över 30 års erfarenhet av global klinisk utveckling och regulatoriska processer från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, senast i rollen som Senior Medical Director på Astellas Pharma. Michael Reusch tillträder sin nya position den 1 januari 2022.

Dr Michael Reusch är läkare och apotekare och har tidigare varit verksam inom de globala läkemedelsföretagen Servier, Fujisawa och Astellas Pharma, samt fungerat som senior rådgivare till en rad andra aktörer inom life science-branschen. Han har bland annat ansvarat för utvecklingen av läkemedel och interaktioner med regulatoriska myndigheter inom områdena kronisk njursjukdom och transplantation, senast med globalt medicinskt utvecklingsansvar för roxadustat som används för behandling av vuxna patienter med symtompatisk anemi vid kronisk njursjukdom, fram till produktens marknadsgodkännande i EU och Japan.

”I takt med framstegen i vår läkemedelsutveckling av ROSgard är det naturligt att expandera bolagets interna kompetens och resurser, och vi är väldigt stolta över att nu kunnat attrahera en så senior medarbetare som Michael Reusch. Hans långa erfarenhet av global klinisk läkemedelsutveckling och interaktioner med regulatoriska myndigheter, inte minst inom njursjukdomar och transplantation, kommer att stärka våra möjligheter till fortsatta framgångar”, säger Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald.

Läkemedelskandidaten ROSgard har förmåga att bland annat motverka svår oxidativ stress – en gemensam nämnare för många olika typer av akuta njurskador. Guard Therapeutics har valt att i den initiala kliniska utvecklingsfasen prioritera behandling i samband med öppen hjärtkirurgi under användning av hjärt-lungmaskin, där en större global fas 2-studie planeras att starta under det första kvartalet 2022. Det finns även möjlighet att expandera det fortsatta kliniska programmet till andra segment, till exempel patienter som genomgår njurtransplantation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: +46 8 670 65 51
E-post: info@guardtherapeutics.com

Om Guard Therapeutics
Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som en skyddande behandling mot akuta njurskador med initialt fokus på patienter som genomgår hjärtkirurgi. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, tel: +46 11 32 30 732, ca@skmg.se.

Alla pressmeddelanden