Pressmeddelande

04 jun 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics utser Karin Botha till ny Chief Financial Officer

Guard Therapeutics meddelar idag att Karin Botha har utsetts till ny CFO för bolaget. Hon tillträder sin tjänst den 14 september 2020.

Karin Botha har drygt 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomistyrning och finansiering på internationella läkemedelsbolag. Närmast kommer hon från Novartis där hon bland annat har arbetat som Financial Controls and Compliance Specialist. Karin Botha har en masterexamen i International Business med fördjupning inom finans och redovisning från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Som CFO kommer hon att ingå i Guard Therapeutics ledningsgrupp och rapportera till bolagets vd. Hon efterträder Torun Labedzki, som innehaft CFO-rollen på konsultbasis sedan augusti 2019.

”Jag är mycket glad över att kunna välkomna Karin Botha till Guard Therapeutics. Hon har en gedigen erfarenhet från framgångsrika bolag inom läkemedelsindustrin och kommer att tillföra värdefull kompetens till bolaget. Torun Labedzkis tidsbegränsade uppdrag som CFO löper ut i anslutning till att Karin Botha tillträder positionen i september, men jag vill redan nu passa på att tacka för hennes betydande insatser under sin tid i bolaget”, säger Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald.

Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard utvärderas för närvarande i två fas 1-studier. Givet ett positivt utfall planeras därefter en mindre studie i den primära målgruppen för behandling – patienter som genomgår hjärtkirurgi. Denna patientstudie förväntas kunna initieras under sista kvartalet 2020.

Alla pressmeddelanden