Pressmeddelande

28 dec 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics utser Ann-Kristin Myde till Head of Global Project Management

Guard Therapeutics meddelar idag att Ann-Kristin Myde har utsetts till ny Head of Global Project Management för bolaget. Hon tillträder sin tjänst den 1 april 2021.

Ann-Kristin Myde har en kandidatexamen i biokemi från Stockholms Universitet och drygt 30 års erfarenhet från läkemedelbranschen där hon har haft en rad ledande befattningar inom projektledning, affärsutveckling och marknadsföring hos branschledande aktörer såsom Astra Zeneca och Thermo Fisher. Närmast kommer hon från Calliditas Therapeutics där hon har arbetat som ansvarig för klinisk utveckling och projektledning inom det njurmedicinska området. Som Head of Global Project Management kommer Ann-Kristin Myde att ingå i Guard Therapeutics ledningsgrupp och rapportera till bolagets vd.

”Jag är mycket glad över att kunna välkomna Ann-Kristin Myde till Guard Therapeutics. Hon har omfattande kunskap från några av världens största bolag inom läkemedelsindustrin och kommer att tillföra mycket värdefull kompetens – särskilt i form av erfarenhet från utvecklingen av behandlingar mot njursvikt. Jag ser fram emot att jobba med Ann-Kristin under den fortsatta kliniska utvecklingen av vår läkemedelskandidat ROSgard”, säger Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald.

Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard har i prekliniska studier visat sig ge ett skydd mot cell- och organskador, inklusive akuta njurskador, genom att motverka oxidativ stress och understödja regenerativa processer. Flera fas 1-studier har utförts med positiva utfall och bolaget förbereder nu en första studie i den primära målgruppen för behandling – patienter som genomgår hjärtkirurgi med hög risk att utveckla akut njurskada.

Alla pressmeddelanden