Pressmeddelande

13 nov 2019

Guard Therapeutics utökar dosintervallet i fas 1a-programmet för ROSgard baserat på gynnsamma säkerhetsdata

Läs som PDF.

Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar idag att bolaget, baserat på gynnsamma säkerhetsdata från den första delen av den pågående fas 1a-studien, har beslutat att utvärdera en ytterligare och högre dosnivå av läkemedelskandidaten ROSgard™. Bolaget har erhållit klartecken från Läkemedelsverket att administrera denna högre dos vid enstaka tillfällen till friska försökspersoner samt – förutsatt positiva resultat –därefter gå vidare med administration av upprepade och stigande doser. Som tidigare meddelats förväntar sig Guard Therapeutics att efter slutförande av fas 1a-studien kunna genomföra den första studien i patienter redan under 2020.

Den återstående delen av fas 1a-programmet kommer att utföras i två steg. Först kommer en grupp friska försökspersoner att erhålla ROSgard i en enstaka högre dos än vad som tidigare studerats. Därefter kommer friska försökspersoner att erhålla upprepade och stigande doser av läkemedelskandidaten. Den fortsatta studien förutsätter godkännande av Etikprövningsmyndigheten.

ROSgard har i flera prekliniska studier visat sig kunna förebygga akuta njurskador genom att motverka oxidativ stress. Ett utökat dosintervall bedöms stärka projektets attraktivitet eftersom det ökar frihetsgraden i det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet. Merarbetet till följd av det utökade dosintervallet bedöms som marginellt i relation till framtida fördelar. Bolaget bedömer fortfarande att den första patientstudien ska kunna genomföras under 2020 i patienter som genomgår hjärtkirurgi.

”Den gynnsamma säkerhet och tolerabilitet som dokumenterats i den första delen av fas 1a-studien och nu även har granskats av Läkemedelsverket ger oss möjlighet att utöka dosintervallet av vår läkemedelskandidat ROSgard i friska försökspersoner. Detta stärker grunden för projektet och vi ser fram emot den första patientstudien redan under nästa år”, säger Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tobias.agervald@guardtherapeutics.com

Om Guard Therapeutics
Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard™ har i flera prekliniska studier dokumenterats skydda mot cell- och organskador, inklusive akuta njurskador, genom att motverka oxidativ stress och understödja regenerativa processer. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Alla pressmeddelanden