Pressmeddelande

04 feb 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics rekryterar Lars Olsson som Head of CMC

Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar idag att bolaget har rekryterat Lars Olsson till en nyinrättad position som Head of CMC (Chemistry Manufacturing and Control). Han kommer att överta ansvaret för produktionsfrågor från Magnus Gram, Chief Scientific Officer, som återgår till en forskartjänst vid Region Skåne/Lunds Universitet från vilken han under sin tid på Guard Therapeutics har varit tjänstledig. Magnus Grams övriga arbetsuppgifter kommer tills vidare att utföras av en inhyrd konsult.

Läs som PDF.

Lars Olsson är doktor i organisk kemi och har mer än 15 års erfarenhet av farmaceutisk utveckling och GMP-certifierad produktion av läkemedelssubstanser från bland annat AstraZeneca, Medivir, Wilson Therapeutics och Corline Biomedical.

”Vi är glada över att ha kunnat rekrytera Lars Olsson, vars kunnande inom produktionsfrågor kommer att vara viktig inför det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för vår läkemedelskandidat ROSgard. Jag vill samtidigt tacka Magnus Gram för de betydande insatser han gjort under sin tid i bolaget”, säger bolagets vd, Tobias Agervald.

Lars Olsson tillträder sin nya position den 1 mars och Magnus Gram lämnar bolaget den 31 mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tobias.agervald@guardtherapeutics.com

Om Guard Therapeutics
Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard™ har i flera prekliniska studier dokumenterats skydda mot cell- och organskador, inklusive akuta njurskador, genom att motverka oxidativ stress och understödja regenerativa processer. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Alla pressmeddelanden