Pressmeddelande

21 apr 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics publicerar årsredovisning 2021

Guard Therapeutics AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.guardtherapeutics.com samt via bifogad PDF.

Alla pressmeddelanden