Pressmeddelande

21 apr 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics publicerar årsredovisning 2020

Guard Therapeutics AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.guardtherapeutics.com samt via bifogad PDF.
En engelsk version kommer finnas tillgänglig på hemsidan efter översättning. 

Alla pressmeddelanden