Pressmeddelande

31 jan 2024

Guard Therapeutics presenterade utvecklingsstrategi och nya prekliniska resultat på R&D Update

Guard Therapeutics [GUARD], ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, meddelade idag att bolaget genomfört en digital R&D Update den 30 januari 2024. Presentationen inkluderade en uppdatering kring kommande utvecklingssteg för läkemedelskandidaten RMC-035 samt framsteg inom den prekliniska utvecklingsplattformen av nya så kallade peptider avsedda för kronisk behandling. En inspelning av presentationen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Programmet inleddes med att bolagets vd Tobias Agervald gav en summering av de strategiska överväganden och den positiva feedback från FDA som ligger till grund för kommande utvecklingssteg av RMC-035 med en planerad fas 2b-studie inom öppen hjärtkirurgi. Vidare diskuterades även vägen framåt och strategin kring en kommande registreringsgrundande studie.

Professor David Goldsmith, adjungerad professor vid King’s College i London och globalt ledande så kallad Key Opinion Leader (KOL) inom njurmedicin, gav en sammanfattande presentation avseende kroniska njurskador efter hjärtkirurgi inklusive avsaknaden av specifika behandlingsmöjligheter trots det stora medicinska behovet. Professor Goldsmith diskuterade även de huvudsakliga resultaten i AKITA-studien vilka inbegrep positiva och kliniskt relevanta långtidseffekter på njurfunktionen efter behandling med RMC-035.

Bolagets medicinska chef Dr Michael Reusch introducerade därefter POINTER – den planerade fas 2b-studien inom hjärtkirurgi – inklusive dess övergripande utformning och tidslinjer.

Vd Tobias Agervald presenterade därefter nya framsteg inom bolagets prekliniska utvecklingsplattform, den så kallade GTX-plattformen, som syftar till framtagandet av nya peptider (kortare proteinfragment) baserade på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin. Det övergripande målet är att identifiera nya läkemedelskandidater som är skräddarsydda för behandling av kroniska sjukdomar. Peptiden GTX-86 har, tillsammans med andra liknande peptider, visat robusta behandlingseffekter i ett flertal olika experimentella modeller som representerar olika former av njursjukdomar, inklusive njurskador orsakade av syrebrist (så kallad ischemi-reperfusionsskada) samt av cellgiftet cisplatin. Ytterligare konceptvalideringsstudier har också genomförts med upp till 28 dagars behandling i två modeller av kronisk njursjukdom omfattande diabetes-inducerad njursjukdom och fokal segmentell glomeruloskleros (FSGS). Med dessa resultat ser bolaget goda möjligheter att stärka och utvidga sin position inom ett flertal nya potentiella terapiområden, inklusive kronisk njursjukdom.

Dagen avslutades med en kort summering av vd Tobias Agervald samt en öppen frågestund.

Samtliga presentationer från dagen kan ses här: https://youtube.com/live/Enob5jUFw8I

Alla pressmeddelanden