Pressmeddelande

13 nov 2019

Guard Therapeutics presenterade prekliniska forskningsresultat för ROSgard på ASN Kidney Week

Läs som PDF.

Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) presenterade forskningsresultat för ROSgard™ vid den nyligen avslutade vetenskapskongressen ASN Kidney Week – världens främsta möte inom njurmedicin. Resultaten visar positiva behandlingsresultat med den aktiva substansen i ROSgard i flera prekliniska modeller för förebyggande av akuta njurskador.

Guard Therapeutics hade valts ut att presentera prekliniska forskningsresultat vid en postersession under ASN (American Society of Nephrology) Kidney Week i Washington D.C., USA. Postern har titeln “Human recombinant α1-microglobulin protects against acute kidney injury in rat models of ischemia-reperfusion injury (IRI)”. Senior författare är Bruce Molitoris, professor vid Indiana University, globalt tongivande opinionsbildare inom området akuta njurskador och tidigare President för ASN.

”Kidney Week är en mycket viktig mötesplats inom det njurmedicinska området, och vi noterade ett betydande intresse för våra forskningsresultat inom akuta njurskador. Det är första gången ROSgard presenteras på en internationell njurmedicinsk kongress, ett viktigt steg för att öka vår globala exponering mot tongivande experter både inom akademin och industrin ”, säger Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald.

ROSgard är en biologisk läkemedelskandidat baserad på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin. Behandling med ROSgard efterliknar kroppens eget försvar mot oxidativ stress. Prekliniska studier visar att den aktiva substansen i ROSgard ger ett målriktat skydd för njurarna, vilket har potential att förhindra både akuta och kroniska njurskador som annars i värsta fall kan medföra behov av livsuppehållande dialysbehandling. Bolaget har nu gått vidare med läkemedelskandidaten till klinisk fas. För närvarande pågår en fas 1a-studie, och planen är att kunna genomföra den första studien i patienter som genomgår hjärtkirurgi under 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tobias.agervald@guardtherapeutics.com

Om Guard Therapeutics
Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard™ har i flera prekliniska studier dokumenterats skydda mot cell- och organskador, inklusive akuta njurskador, genom att motverka oxidativ stress och understödja regenerativa processer. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Alla pressmeddelanden