Pressmeddelande

11 feb 2021

Guard Therapeutics patent godkänt i Australien

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget erhållit ett godkännande i Australien för en patentansökan som skyddar den biologiska läkemedelskandidaten ROSgard som produkt och dess medicinska användning.

Utöver godkännandet i Australien (patentansökan nr 2017235608) har Guard Therapeutics erhållit ett så kallat Notice of Allowance för ett patent kopplat till ROSgard i USA. Motsvarande patentansökningar för ROSgard är för närvarande under granskning av berörda myndigheter i bland annat Europa, Japan, Kina och Kanada.

Alla pressmeddelanden