Pressmeddelande

01 sep 2021

Guard Therapeutics patent för ROSgard godkänt av det europeiska patentverket

Guard Therapeutics meddelar att det Europeiska patentverket (European Patent Office, EPO) i dag har godkänt ett patent för bolagets biologiska läkemedelskandidat ROSgard, både som produkt och för dess medicinska användning. Patentets giltighetstid sträcker sig till 2037.

EPO:s godkännande av det europeiska patentet (EP 3430032 B1) följer på det förhandsbesked som erhölls i april 2021. Patentet täcker Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard som produkt (”substanspatent”) såväl som dess medicinska användning, men utgör även ett immaterialrättsligt skydd för andra liknande substanser. Det godkända patentet skyddar ROSgard i Europa till och med 2037.

Guard Therapeutics har utöver det aktuella slutliga godkännandet i Europa nyligen erhållit godkännande i USA och Australien för motsvarande patent. Bolaget har också pågående patentansökningar för ROSgard i ett flertal andra större länder som Japan, Kina, Indien, Kanada och Brasilien.

Alla pressmeddelanden