Pressmeddelande

22 apr 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör årsredovisning för 2019

Guard Therapeutics AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2019.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.guardtherapeutics.com samt via bifogad PDF.

Alla pressmeddelanden