Pressmeddelande

31 maj 2021

Guard Therapeutics har etablerat en vetenskaplig kommitté med framstående internationella läkare och forskare inom thoraxkirurgi, intensivvård och njurmedicin

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har etablerat en extern rådgivande vetenskapskommitté (Scientific Advisory Committee; SAC) initialt bestående av fem globala experter. Kommitténs främsta uppgift i närtid kommer att vara att bidra med expertkunskap för den slutliga utformningen av den planerade fas 2-studien av läkemedelskandidaten ROSgard i patienter som genomgår hjärtkirurgi.

”Vi är hedrade och stolta över dessa internationellt ledande forskares intresse för Guard Therapeutics och bolagets läkemedelsutveckling. Vetenskapskommitténs samlade kompetens inom vårt kärnområde är substantiell och kommer att spela en viktig roll för utvecklingen av ROSgard specifikt vid hjärtkirurgi, både på kort och lång sikt. För närvarande pågår en detaljerad granskning av utformningen av vår kliniska fas 2-studie i patienter som genomgår hjärtkirurgi och har ytterligare riskfaktorer för att utveckla akuta njurskador i samband med detta ingrepp”, säger Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald.

Medlemmarna i den vetenskapliga kommittén deltar som fristående forskare och företräder inte sina respektive lärosäten. Kommittémedlemmarna är:

Prof. Dr. Alexander Zarbock, specialistläkare (intensivvård), direktör och ordförande för Department of Anesthesiology, Intensive Care and Pain Medicine vid University of Münster, Tyskland.

Prof. Dr. Andreas Böning, specialistläkare (thoraxkirurgi), direktör för Clinic for Cardiac, Congenital and Vascular Surgery vid University Hospital Giessen and Marburg, Tyskland, och ordförande i Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie.

Prof. Claudio Ronco, specialistläkare (nefrologi), direktör vid Department of Medicine (DIMED) University of Padova, Department of Nephrology Dialysis and Transplantation, International Renal Research Institute of Vicenza (IRRIV) och professor i nefrologi vid University of Padova, Italien.

Prof. Daniel Engelman, specialistläkare (thoraxkirurgi), medicinsk direktör för Heart, Vascular and Critical Care Units vid Baystate Medical Center, USA, ordförande för Massachusetts Society of Thoracic Surgeons (STS) och professor i kirurgi vid University of Massachusetts-Baystate.

Prof. Jay L Koyner, specialistläkare (nefrologi), direktör för Inpatient Hemodialysis Unit vid University of Chicago Medical Center, USA och professor vid Department of Internal Medicine på University of Chicago, USA.

Alla pressmeddelanden