Pressmeddelande

28 sep 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till den 1 oktober 2020

Guard Therapeutics meddelade idag att man har erhållit positiva top line-resultat från en fas 1-studie av läkemedelskandidaten ROSgard i individer med nedsatt njurfunktion. Med anledning av detta kommer Guard Therapeutics att upprätta ett tilläggsprospekt till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 11 september 2020. Styrelsen har även beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 1 oktober 2020.

Alla pressmeddelanden