Pressmeddelande

07 apr 2021

Guard Therapeutics erhåller patentgodkännande för ROSgard från det amerikanska patentverket

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har erhållit ett godkännande från det amerikanska patentverket United States Patent and Trademark Office (USPTO) för sin patentansökan nr. 16/085,500 som skyddar bolagets biologiska läkemedelskandidat ROSgard som produkt. Det godkända patentet följer det tidigare preliminära godkännandet (”Notice of Allowance”) som meddelades och kommunicerades i december 2020.

Det godkända patentet meddelas officiellt som patent nr. US 10,981,963 den 20 april 2021 och skyddar Guard Therapeutics’ läkemedelskandidat ROSgard som produkt. Patentet, som kommer att vara giltigt till och med 2037, täcker även ytterligare molekyler av liknande struktur som ROSgard. Godkännandet innebär att bolagets patentportfölj och den kommersiella potentialen av ROSgard stärks ytterligare.
 
“Med detta godkännande från det amerikanska patentverket har Guard Therapeutics erhållit ett viktigt patentskydd för ROSgard i USA, en av bolagets projicerade nyckelmarknader. Patentet är en viktig del av bolagets samlade patentportfölj och stödjer den fortsatta utvecklingen av vår läkemedelskandidat ROSgard”, säger Tobias Agervald, vd för Guard Therapeutics.

Alla pressmeddelanden