Pressmeddelande

11 dec 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics erhåller Notice of Allowance för ROSgard från det amerikanska patentverket

Guard Therapeutics AB (publ.) meddelar idag att bolaget har erhållit Notice of Allowance från det amerikanska patentverket United States Patent and Trademark Office (USPTO) för sin patentansökan nr. 16/085,500 som skyddar bolagets biologiska läkemedelskandidat ROSgard som produkt. Ett formellt godkännande väntas inom kort och patentet kommer då att gälla till och med 2037. Godkännandet innebär att Guard Therapeutics patentportfölj stärks ytterligare och förbättrar exklusivitetsskyddet för ROSgard på en av bolagets nyckelmarknader.

Guard Therapeutics utvecklar ROSgard, en biologisk läkemedelskandidat som i flera prekliniska studier visat sig ge ett skydd mot cell- och organskador, inklusive akuta njurskador, genom att motverka oxidativ stress och understödja regenerativa processer. Läkemedelskandidaten utvecklas primärt för att motverka akuta njurskador, initialt i samband med hjärtkirurgiska ingrepp.

”Vi är mycket glada över detta positiva besked från det amerikanska patentverket, vilket innebär att den kommersiella potentialen för ROSgard ökar ytterligare. Patentgodkännandet understryker vår läkemedelskandidats unika egenskaper och är en viktig del av bolagets samlade patentportfölj ”, säger Tobias Agervald, vd för Guard Therapeutics.

Alla pressmeddelanden