Pressmeddelande

15 apr 2024  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics erhåller första regulatoriska godkännandet av fas 2b-studien POINTER

Guard Therapeutics meddelar idag att läkemedelsmyndigheten Health Canada har godkänt bolagets ansökan om att inkludera patienter i Kanada i sin kliniska fas 2b-studie av RMC-035 som njurskyddande behandling vid öppen hjärtkirurgi.

”Det positiva beskedet är en viktig milstolpe i vår fortsatta kliniska utveckling av RMC-035 inom öppen hjärtkirurgi. Vi förbereder samtidigt parallella ansökningsprocesser om studiestart i ett antal länder i Europa”, säger Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald. 
 
POINTER-studien är en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad fas 2b-studie av RMC-035 vars huvudsakliga syfte är att etablera en optimal doseringsregim och exakt målgrupp för behandling inför en registreringsgrundande fas 3-studie. Studien förväntas omfatta totalt cirka 160 patienter fördelade på två olika dosarmar av RMC-035 samt en kontrollarm (placebo).
 
Studiens primära effektmått är förändring av njurfunktion (estimerad glomerulär filtrationshastighet, eGFR) från studiestart till 90 dagar efter operation, vilket motsvarar uppföljningstiden för patienterna. Patientrekryteringen förväntas kunna inledas under det tredje kvartalet 2024 och pågå i ungefär ett år. Övergripande studieresultat förväntas vara tillgängliga cirka 6 månader efter avslutad patientrekrytering.

Alla pressmeddelanden