Pressmeddelande

09 apr 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics erhåller förhandsbesked om patentgodkännande för ROSgard i Europa

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har erhållit ett förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket European Patent Office (EPO) om ett kommande godkännande av en patentansökan som skyddar bolagets biologiska läkemedelskandidat ROSgard som produkt samt dess medicinska användning. Nästa steg i processen är ett formellt godkännande, varefter patentet kommer att gälla till och med 2037.

Patentansökan (ansökningsnummer 17711205.9), för vilken EPO utfärdat ett Intention to Grant, gäller bolagets läkemedelskandidat ROSgard som produkt (”substanspatent”) samt dess medicinska användning. Utfärdandet innebär att EPO avser godkänna bolagets patentansökan, men att ett antal administrativa steg återstår före ett slutligt godkännande. Efter ett formellt godkännande kommer patentet att gälla till och med 2037.

Guard Therapeutics har utöver det aktuella utfärdandet av Intention to Grant i Europa nyligen erhållit godkännande i USA och Australien för motsvarande patent. Bolaget har också pågående patentansökningar för ROSgard i andra större länder som Japan, Kina, Kanada och Brasilien.
 
“Det europeiska patentverkets förhandsbesked om patentgodkännande följer tätt på den nyligen godkända ansökan för motsvarande patent i USA och innebär att Guard Therapeutics nu har säkrat ett viktigt patentskydd för ROSgard på en stor del av den globala läkemedelsmarknaden. Vi är glada över dessa framgångar i vårt kontinuerliga arbete för att bygga värde i vår patentportfölj”, säger Tobias Agervald, vd för Guard Therapeutics.

Alla pressmeddelanden