Pressmeddelande

18 jan 2024

Guard Therapeutics bjuder in till R&D Update den 30 januari

Guard Therapeutics [GUARD], ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, meddelade idag att bolaget arrangerar en digital R&D Update den 30 januari 2024 kl. 14:00-15:30. Bolaget kommer att diskutera resultaten från den genomförda fas 2-studien AKITA och den fortsatta utvecklingsplanen för läkemedelskandidaten RMC-035, samt även presentera nya prekliniska resultat från bolagets peptidplattform. Förutom Guard Therapeutics vd Tobias Agervald och Chief Medical Officer Michael Reusch medverkar även Dr David Goldsmith, adjungerad professor i njurmedicin vid King’s College i London, som bland annat kommer ge ett externt perspektiv på AKITA-resultaten.

Målet med dagen är ge en ökad förståelse för RMC-035 och den under hösten avslutade AKITA-studien, samt ge en djupare inblick i det fortsatta utvecklingsprogrammet och den annonserade fas 2b-studien som är planerad att starta under tredje kvartalet 2024 i syfte att identifiera en optimal doseringsregim av läkemedelskandidaten inför en kommande registreringsgrundande studie. Bolaget kommer även att presentera nya resultat från bolagets prekliniska forskning avseende potentiella läkemedelskandidater för behandling av olika kroniska sjukdomar.

Presentationerna efterföljs av en frågestund där det finns möjlighet att inkomma med frågor.

Presentationerna kommer att hållas på engelska och webbsändas live via https://www.finwire.tv/webcast/guard-therapeutics/research-update/  och kommer även att finnas tillgängliga i efterhand på Guard Therapeutics hemsida.

Program:

  • Introduktion & mötesmål (vd Tobias Agervald)
  • Vägen framåt efter fas 2-resultat från AKITA-studien och återkoppling från FDA (vd Tobias Agervald)
  • Förlust av njurfunktion efter öppen hjärtkirurgi: medicinskt behov och tolkning av AKITA-resultaten (Dr David Goldsmith, adjungerad professor i njurmedicin, King’s College, London)
  • Övergripande klinisk utvecklingsplan inklusive utformning av fas 2b-studien POINTER (CMO Michael Reusch)
  • Nya resultat från bolagets prekliniska peptidplattform (vd Tobias Agervald)
  • Q&A
Alla pressmeddelanden