Pressmeddelande

19 aug 2022

Guard Therapeutics bjuder in till kapitalmarknadsdag

Guard Therapeutics bjuder in nuvarande och potentiella investerare till en kapitalmarknadsdag. Under dagen kommer bolaget att uppdatera marknaden om bolagets utvecklingsprojekt samt den kliniska strategin för läkemedelskandidaten RMC-035 (ROSgard). Kapitalmarknadsdagen kommer att äga rum den 21 september 2022 kl. 12:00 (CET) hos Erik Penser Bank i Stockholm och sändas via en livestream.

Bolaget kommer att presentera den övergripande vetenskapliga bakgrunden av RMC-035, det primära kliniska utvecklingsprogrammet inom akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi och även strategin för ett kommande kliniskt program inom njurtransplantation. Marknadsöverväganden och framtida möjligheter inom prissättning kommer också att diskuteras.

Kapitalmarknadsdagen kommer även att innehålla en presentation av professor Alexander Zarbock, M.D., från universitetssjukhuset i Münster.

För registrering till kapitalmarknadsdagens livestream: http://enews.penser.se/public/event/RegistrationForm/43425B407942405D407740 (Länk till själva mötet skickas ut per mail närmare inpå den 21 september)
Anmälan för fysiskt deltagande samt deltagande på lunchen: http://enews.penser.se/public/event/RegistrationForm/43425B4076494B5D467840  

Agenda för Guard Therapeutics kapitalmarknadsdag

Registrering och lätt lunch hos Erik Penser Bank (Apelbergsgatan 27, Stockholm): 12:00 – 13.00 (CET).

Livestream startar klockan 13:00 (CET)

 • Introduktion till kapitalmarknadsdagen
 • Akuta njurskador vid hjärtkirurgi – ur en intensivvårdsläkares perspektiv
  Professor Alexander Zarbock, MD, Director of Intensive Care, Münster University Hospital
 • RMC-035 – en ny ”first-in-class” läkemedelskandidat
  Peter Gilmour, PhD, Head of Preclinical Science, Guard Therapeutics 
 • Erfarenheter från den kliniska utvecklingen av RMC-035 – en översikt av genomförda fas 1-studier och en detaljerad genomgång av den globala fas 2-studien AKITA i samband med hjärtkirurgi
  Dr Michael Reusch, Chief Medical Officer, Guard Therapeutics

Kaffepaus 14:30-14:45 (CET)

 • Klinisk strategi för RMC-035 inom njurtransplantation
  Dr Michael Reusch, Chief Medical Officer, Guard Therapeutics
 • Marknadsöverväganden och framtida möjligheter inom prissättning och subvention
  Dr Tobias L. Agervald, Chief Executive Officer, Guard Therapeutics
 • Sammanfattning

Efter presentationerna följer en livesänd frågestund 15:30-16:00 (CET)

Professor Alexander Zarbock, MD, är en globalt ledande expert och tongivande Key Opinion Leader (KOL) inom området akuta njurskador. Dr Zarbock är chef för anestesiologi, operativ intensivvård och smärtbehandling vid universitetet i Münster, Tyskland. Hans forskningsintressen täcker en mängd olika aspekter av intensivvård och akutmedicin med huvudfokus på akuta njurskador, sepsis och organskydd. Han är författare till över 150 vetenskapliga artiklar och bokkapitel inom detta område.

Alla pressmeddelanden