Pressmeddelande

07 apr 2022

Första patienten har doserats i Guard Therapeutics kliniska fas 2-studie av ROSgard

Guard Therapeutics meddelar idag att den första patienten har doserats i bolagets globala kliniska fas 2-studie av ROSgard. Studien utförs i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi och därmed löper risk att utveckla akuta njurskador. Resultaten förväntas ge avgörande information om läkemedelskandidatens behandlingseffekt hos denna patientgrupp och även vägleda utformningen av en efterföljande registreringsgrundande studie.

Den första patienten i studien inkluderades vid ett prövningscenter i Tyskland. Patientrekryteringen fortsätter nu i Tyskland och har parallellt även inletts i Kanada. Studien förväntas expandera till fler europeiska länder under det andra kvartalet, och bolaget har en intention att under andra halvåret 2022 inkludera prövningscenter i USA.
 
”Att den kliniska fas 2-studien av ROSgard nu har inletts är en viktig milstolpe i utvecklingen av vår läkemedelskandidat. Vi ser fram emot att expandera studien till fler länder och prövningscenter för att så snabbt som möjligt fullfölja rekryteringen av de cirka 270 patienter som den är planerad att omfatta”, säger Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald.
 
Läkemedelskandidaten ROSgard har förmåga att bland annat motverka svår oxidativ stress – en gemensam nämnare för många olika typer av akuta njurskador. Guard Therapeutics har valt att i den initiala kliniska utvecklingsfasen prioritera behandling i samband med öppen hjärtkirurgi under användning av hjärt-lungmaskin. Det finns även möjlighet att expandera det fortsatta kliniska programmet till andra segment, till exempel patienter som genomgår njurtransplantation.

Alla pressmeddelanden