Pressmeddelande

19 mar 2021

Första patienten doserad i Guard Therapeutics fas 1b-studie av läkemedelskandidaten ROSgard

Guard Therapeutics meddelar idag att den första patienten har doserats i en fas 1b-studie av läkemedelskandidaten ROSgard. Studien utförs i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi och har ytterligare riskfaktorer för att drabbas av akuta njurskador. Fas 1b-studien genomförs vid universitetssjukhuset i Münster i Tyskland.

Resultaten beräknas kunna presenteras under slutet av andra kvartalet 2021, och kommer tillsammans med tidigare genomförda fas 1-studier att ligga till grund för ett globalt fas 2-program som planeras starta under hösten.
”Fas 1b-studien av ROSgard är den sista delen i ett omfattande fas 1-program och läkemedelskandidaten kommer nu för första gången att utvärderas i den primära målgruppen för behandling. Förberedelserna inför vårt planerade globala fas 2-program fortskrider väl, och vi ser fram emot att kunna initiera detta under hösten”, säger Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald.

Läkemedelskandidaten ROSgard har förmåga att bland annat motverka svår oxidativ stress – en gemensam nämnare för många olika typer av akuta njurskador. Guard Therapeutics har valt att i den initiala kliniska utvecklingsfasen prioritera behandling i samband med öppen hjärtkirurgi under användning av hjärt-lungmaskin, där närmare 40% av alla patienter uppskattas utveckla någon form av akut njurskada. Det finns även möjlighet att expandera det fortsatta kliniska programmet till andra segment, till exempel patienter som genomgår njurtransplantation. Den globala marknaden för akuta njurskador, vilken omfattar många olika patientgrupper, uppskattas till mellan 250 och 300 miljarder SEK och beräknas växa ytterligare i framtiden.

Alla pressmeddelanden