Pressmeddelande

08 sep 2014  ·  Regulatorisk information

Erhåller patent inom havandeskapsförgiftning i Sydkorea

A1M Pharma meddelar härmed att bolagets patentansökan med titeln ”Diagnosis and Treatment of Preeclampsia” har godkänts i Sydkorea. Patentet löper till och med år 2028 och innebär en förstärkning av bolagets patentskydd i Asien som redan inkluderar Kina och Japan.

Pressreleasen i PDF format

– Detta patentgodkännande i Sydkorea utgör det tredje godkännandet som vi har erhållit under de senaste veckorna och förstärker vår position i Asien utöver våra tidigare godkända patent i Kina och Japan. Totalt sett håller vi på att bygga upp ett mycket starkt immateriellt skydd som redan inkluderar flera av de viktigaste marknaderna globalt sett. Detta är givetvis viktigt för bolagets framtida utveckling samtidigt som det ger oss motivation till att fortsätta vårt arbete inom ett viktigt medicinskt område, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.  

Nedan följer en sammanställning av A1M Pharmas patentskydd inom havandeskapsförgiftning i dagsläget:

Region/land       Patent diagnostik   Patent diagnostik & behandling       Antal drabbade per år
Australien                                Ja                                      Ja                                
12 400

Europa                                     Ja                                                                       
191 300

Mexico                                                                             Ja                               
121 200

Nya Zeeland                             Ja                                      Ja                                  
2 000

Japan                                                                                Ja                                 
28 000

Kina                                         Ja                                                                        
400 000

Sydafrika                                 Ja                                      Ja                               
100 900

Sydkorea                                                                          Ja                                   
8 200

USA                                                                                  Ja                               
150 200

Summa                                                                                                      
1 014 200
 

Ovanstående gäller godkännanden av patenten ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” (Patent diagnostik) samt ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” (Patent diagnostik & behandling). Särläkemedelsstatus i Europa (EU) erhölls i maj 2014 vilket ger marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger möjligheterna för att söka särläkemedelsstatus i USA, och har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen.  


Om havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) är ett sjukdomstillstånd som kan uppkomma i samband med graviditet. I sin allvarligaste form kan preeklampsi övergå i eklampsi – ett livshotande tillstånd som kännetecknas av kramper, högt blodtryck och generell organsvikt. Idag saknas säkra diagnostiska metoder och den enda kurativa behandlingen är att förlösa barnet, vilket gör att preeklampsi ligger bakom omkring 15 procent av alla prematura förlossningar i Sverige.

I Sverige drabbas årligen cirka 5 000 personer vilket motsvarar 3-7 procent av alla gravida kvinnor. Komplikationer och dödsfall är sällsynta i vårt land men globalt sett är preeklampsi ett medicinskt problem av enorma proportioner som ligger bakom nästan vart femte dödsfall bland gravida kvinnor världen över.  

För ytterligare information, vänligen kontakta
Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden