Pressmeddelande

25 aug 2014  ·  Regulatorisk information

Erhåller patent inom havandeskapsförgiftning i Japan

A1M Pharma meddelar härmed att bolagets patentansökan ”Diagnosis and Treatment of Preeclampsia” (2009-548631) har godkänts i Japan. Patentet avser diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning och löper till och med 2028. I och med detta godkännande har A1M Pharma nu erhållit godkännande för detta patent i EU, USA, Australien, Mexiko, Nya Zeeland, Sydafrika och Japan.

– Beskedet från det japanska patentverket är mycket välkommet eftersom Japan utgör en stor och viktig marknad för vår behandling av havandeskapsförgiftning. Detta tillstånd drabbar knappt 3 procent av alla gravida kvinnor i Japan, vilket motsvarar omkring 28 000 fall per år till en kostnad för samhället om flera miljarder USD, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.  

Successiv förstärkning av bolagets immateriella skydd

Godkännandet av A1M Pharmas patent inom diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning i Japan kompletterar företagets patentgodkännande i EU, USA, Australien, Nya Zeeland, Mexiko och Sydafrika. Utöver patent har även särläkemedelsstatus i Europa erhållits i maj 2014 vilket ger marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger möjligheterna för att söka motsvarande i USA, och har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen.

Om havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) är ett sjukdomstillstånd som kan uppkomma i samband med graviditet. I sin allvarligaste form kan preeklampsi övergå i eklampsi – ett livshotande tillstånd som kännetecknas av kramper, högt blodtryck och generell organsvikt. Idag saknas säkra diagnostiska metoder och den enda kurativa behandlingen är att förlösa barnet, vilket gör att preeklampsi ligger bakom omkring 15 procent av alla prematura förlossningar i Sverige.

I Sverige drabbas årligen cirka 5 000 personer vilket motsvarar 3-7 procent av alla gravida kvinnor. Komplikationer och dödsfall är sällsynta i vårt land men globalt sett är preeklampsi ett medicinskt problem av enorma proportioner som ligger bakom nästan vart femte dödsfall bland gravida kvinnor världen över.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden