Pressmeddelande

09 apr 2019  ·  Regulatorisk information

Doseringen inledd i A1M Pharmas fas 1-studie av läkemedelskandidaten ROSgard

A1M Pharma meddelar i dag att den första försökspersonen har doserats i en fas 1-studie av ROSgard™. Studiens syfte är att dokumentera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil och farmakokinetiska egenskaper. ROSgard har i flera prekliniska studier visat sig kunna motverka akuta njurskador genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad.

Läs PDF

Den nu inledda kliniska studien är indelad i två faser – i den första ges enstaka och ökade doser och i den andra ges upprepade och ökade doser. Resultaten från den första av dessa faser beräknas bli tillgängliga om cirka sex månader. A1M Pharma planerar att därefter genomföra en mindre fas 1b-studie i patienter som riskerar att drabbas av akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi. Detta bedöms som en ytterst attraktiv indikation utifrån ROSgards verkningsmekanism och tillgängliga prekliniska data. Tillgången till patienter är god, behandlingstiden är kort och det finns väldefinierade effektparametrar som accepteras av registreringsmyndigheterna.

– Att doseringen har inletts i fas 1-studien av ROSgard är ett viktigt steg för A1M Pharma och vi ser fram emot att på ett effektivt sätt genomföra det tidiga kliniska utvecklingsprogrammet. Samtidigt arbetar vi nu intensivt med förberedelserna inför start av en klinisk studie i patienter som genomgår hjärtkirurgi, säger Tobias Agervald, vd, A1M Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tla@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019 kl 13.30.
Alla pressmeddelanden