Pressmeddelande

15 maj 2013  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport A1M Pharma, första kvartalet 2013

Delårsrapporten för första kvartalet 2013 finns nu tillgänglig för nedladdning.

Pressmeddelande 2013-05-15
Delårsrapport januari-mars 2013

Ur innehållet: 


A1M Pharma noterat på AktieTorget

– Vår notering på AktieTorget ger oss en möjlighet att nå nya aktieägare och förutsättningarna för att säkra framtida kapitalbehov, säger VD Tomas Eriksson.


Resultat

  • Intäkterna uppgick till 1 555 (1 917) KSEK varav 1 534 (1 468) KSEK avser aktiverade utvecklingsutgifter.
  • Resultatet före skatt uppgick till -1 119 (-549) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,36 (-0,18) SEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick -0,36 (-0,18) SEK.

Exempel på väsentliga händelser

  • Bolaget investerar i kostnadseffektivare utrustning för att förbättra och utöka tillverkningen av proteinet A1M.
  • Kvalificerad projektledare anställd för att leda prekliniskt proof of concept-försök rörande behandling mot havandeskapsförgiftning.
  • Det exklusiva samarbetsavtal som Bolaget haft avseende diagnostik är avslutat. Bolaget är nu fritt att ingå nya avtal och diskussioner pågår med både tidigare avtalspart samt andra potentiella partners.
  • Strategisk genomgång inledd av andra möjliga terapiområden för A1M för att komplettera utvecklingen av behandling mot havandeskapsförgiftning där fokus ligger på att finna den optimala kombinationen av kommersiell potential, utvecklingsrisk och tid till marknad.
Alla pressmeddelanden