Pressmeddelande

19 feb 2015  ·  Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014

För ytterligare information hänvisas till:
Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden