Pressmeddelande

12 mar 2015  ·  Regulatorisk information

Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

Beslutet i PDF

För ytterligare information hänvisas till:

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden