Pressmeddelande

30 apr 2013  ·  Regulatorisk information

Årsredovisning 2012 för A1M Pharma nu tillgänglig

Årsredovisningen för 2012 finns nu tillgänglig i pdf-format inför årsstämman den 22 maj 2013.

Årsredovisning 2012
– Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
– Fullmaktsformulär
Alla pressmeddelanden