Pressmeddelande

26 nov 2018  ·  Regulatorisk information

Anders Ermén ny styrelseordförande i A1M Pharma

Läs som PDF

A1M Pharmas styrelse har idag utsett ledamoten Anders Ermén till ny ordförande i samband med att den hittillsvarande ordföranden Martin Austin meddelat att han lämnar sitt uppdrag.


A1M Pharma har under 2018 erhållit prekliniska bevis för den njurskyddande effekten av ROSgardTM, utformat en utvecklingsplan inom ett väldefinierat och attraktivt indikationsområde – akut njurskada i samband med hjärtkirurgi – och erhöll nyligen det nödvändiga myndighetsgodkännandet inför starten av en fas I-studie.

– Vi tackar Martin Austin för hans bidrag under tiden som ordförande. Jag ser nu fram emot att ta över hans roll under den sista delen av bolagets förberedelser inför starten av fas I-studien, och i arbetet med att stärka vår finansiella situation, säger Anders Ermén, ny styrelseordförande i A1M Pharma AB.

Anders Ermén (f. 1963) är styrelseledamot i A1M Pharma sedan 2012. Han är utbildad ekonom och driver sedan 1996 egen verksamhet med inriktning på management, affärsutveckling och redovisning, och innehar ett flertal styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag.

Enligt A1M:s bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Efter det att Martin Austin lämnat styrelsen, består denna av tre ledamöter med inga suppleanter. Ett arbete har initierats i syfte att i närtid förstärka styrelsen med industriell kompetens.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ermén, styrelseledamot
Telefon: +46 708 149392
E-post: andersermen@gmail.com

Om A1M Pharma

A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2018 kl 09:30 CET.

Alla pressmeddelanden