Pressmeddelande

12 aug 2019

A1M Pharmas forskningsresultat för ROSgard uppmärksammas på världens största kongress inom njurmedicin

A1M Pharma meddelar idag att American Society of Nephrology (ASN) har valt ut prekliniska studier av läkemedelskandidaten ROSgard™ för presentation vid organisationens internationella kongress Kidney Week i Washington DC den 5 – 10 november 2019.

Läs som pdf.

Kidney Week är världens största återkommande kongress inom området njurmedicin och samlar fler än 13 000 läkare och forskare från den akademiska världen och globala läkemedelsföretag.

”Detta är första gången som A1M Pharma får möjlighet att presentera ROSgard vid en vetenskaplig kongress av denna dignitet. Vi ser fram emot möjligheten att nå ut med våra forskningsresultat till världsledande forskare, läkare och företrädare för globala läkemedelsföretag”, säger Tobias Agervald, vd, A1M Pharma.

I en poster som kommer presenteras den 7 november 2019 beskrivs positiva behandlingsresultat med den aktiva substansen i ROSgard i flera prekliniska modeller för förebyggande av njurskador orsakade av syrebrist. Sådana skador kan uppstå vid till exempel hjärtkirurgi. Postern har titeln “Human recombinant α1-microglobulin protects against acute kidney injury in rat models of ischemia-reperfusion injury (IRI)”. Senior författare är Bruce Molitoris, professor vid Indiana University, globalt tongivande opinionsbildare inom området akuta njurskador och tidigare President för ASN.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tla@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador orsakad av oxidativ stress genom att skydda, städa och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Alla pressmeddelanden