Pressmeddelande

22 nov 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharmas aktie erhåller observationsstatus på Nasdaq First North

Läs som PDF

A1M Pharma meddelar i dag att Nasdaq Stockholm AB tilldelat bolagets aktie observationsstatus. Bolaget publicerade igår sin finansiella rapport för tredje kvartalet 2018. Enligt regelverket för Nasdaq First North kan ett bolag erhålla observationsstatus om det råder omständigheter som resulterar i en påtaglig osäkerhet kring dess finansiella situation. Som tidigare meddelats arbetar styrelsen i A1M Pharma för att säkerställa verksamhetens behov av finansiering. Bolaget bedriver med stöd av en finansiell rådgivare en kapitalanskaffningsprocess.

– A1M Pharma befinner sig i en process för att säkra bolagets fortsatta finansiering och räknar med att under de närmaste veckorna kunna presentera en lösning för att stärka rörelsekapitalet, säger Tomas Eriksson, vd, A1M Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.
Alla pressmeddelanden