Pressmeddelande

21 mar 2019  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma startar den första kliniska studien av läkemedelskandidaten ROSgard™

A1M Pharma meddelar i dag att bolaget har initierat en fas 1-studie av ROSgard™ i syfte att dokumentera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil och farmakokinetiska egenskaper. Studien kommer inledas med screening av friska försökspersoner under 1–2 veckor, följt av dosering i den första dosgruppen. ROSgard har i flera prekliniska studier visat sig kunna motverka akuta njurskador genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad.

Läs som PDF

Den nu inledda kliniska studien är indelad i två faser – i den första ges enstaka och ökade doser och i den andra ges upprepade och ökade doser. Resultaten från den första av dessa faser beräknas bli tillgängliga cirka sex månader efter dosering av den första deltagaren. A1M Pharma planerar att därefter genomföra en mindre fas 1b-studie i patienter som riskerar att drabbas av akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi.

– Efter ett intensivt arbete som startade under förra året kan vi nu planenligt ta det viktigaste steget hittills i bolagets historia, att påbörja den första kliniska studien av ROSgard. Den kliniska utvecklingsplanen fokuserar på akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi, ett kommersiellt attraktivt område med ett betydande medicinskt behov av effektiv läkemedelsterapi. Finansieringen av den initierade fas 1-studien är på plats och redan cirka sex månader efter starten förväntas de första och förhoppningsvis värdehöjande resultaten kunna kommuniceras, säger Tobias Agervald, vd, A1M Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tla@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl 16:15 CET.
Alla pressmeddelanden