Pressmeddelande

21 okt 2019

A1M Pharma: Sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019 är den 25 oktober 2019

Läs pressmeddelande som PDF.

I enlighet med tidigare kommunikation är fredagen den 25 oktober 2019 sista dagen för att med utgivna teckningsoptioner av serie 2019 teckna nya aktier i A1M Pharma AB (publ) (”A1M Pharma” eller ”Bolaget”). Sista dag för handel med teckningsoptionerna är den 23 oktober 2019. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie 2019

  • Teckningstid: 7 oktober – 25 oktober 2019 (genom samtidig kontant betalning eller enligt information från förvaltare)
  • Antal utestående teckningsoptioner av serie 2019: 27 662 452 stycken.
  • Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 1,00 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019 tillförs A1M Pharma cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.
  • Tecknings- och garantiåtaganden: A1M Pharma har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om 18 procent av emissionsbeloppet.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 23 oktober 2019.

Viktiga tidpunkter

  • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 23 oktober 2019.
  • Teckningsperiod avslutas: 25 oktober 2019.
  • Planerad kommunikation av utfall: v. 44 2019.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2019, folder samt anmälningssedel finns tillgängliga på A1M Pharmas (www.a1m.se) och Arctic Securities (www.arctic.com/secse) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Finansiell rådgivare till A1M Pharma är Arctic Securities AS, filial Sverige som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Setterwalls Advokatbyrå AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald – VD, A1M Pharma AB
Telefon: 046 – 286 50 30
E-post: tobias.agervald@a1m.se

Om A1M Pharma AB (publ)
A1M Pharmas (publ) läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress genom att skydda exponerad vävnad och understödja regenerativa processer. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Alla pressmeddelanden