Pressmeddelande

01 mar 2018

A1M Pharma rekryterar Fredrik Werner som CFO

A1M Pharma meddelar att bolaget förstärks genom Fredrik Werner som ny CFO och medlem i A1M Pharmas ledningsgrupp. Rekryteringen görs för att stärka bolagets operationella och finansiella ledarskap när bolaget nu går in i klinisk fas.

– Jag är glad över att kunna välkomna Fredrik till A1M Pharma. Hans gedigna bakgrund inom life science, i kombination med hans djupa kunskaper om finansieringsfrågor och affärsutveckling kommer väl till pass i det skede vi befinner oss i. Han blir ett starkt tillskott till vår ledningsgrupp, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Fredrik Werner har lång erfarenhet från ledande positioner inom life science. Tidigare roller innefattar bland annat vd på Airsonett AB, CFO på BoneSupport AB och Managementkonsult på PwC.

– Jag är imponerad över A1M Pharmas ambitioner, den snabba utvecklingstakten och att de har lyckats tagit en biologisk läkemedelskandidat till klinisk fas. Jag ser verkligen fram emot att bli en del av teamet och bidra till bolagets fortsatta utveckling, säger Fredrik Werner.

Fredrik Werner tillträder sin tjänst på A1M Pharma den 7 mars 2018 på konsultbasis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.
Alla pressmeddelanden