Pressmeddelande

14 aug 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma rekryterar Chief Medical Officer

Läs PDF

A1M Pharma meddelar att bolaget har rekryterat Tobias Larsson Agervald som bolagets nye Chief Medical Officer (CMO). Tobias Larsson Agervald är docent och specialistläkare inom invärtesmedicin och njurmedicinska sjukdomar och har omfattande erfarenhet inom global forskning och läkemedelsutveckling i både tidig och sen fas. Han tillträder tjänsten som CMO den 1 december 2018.


Tobias Larsson Agervald kommer som CMO huvudsakligen att ansvara för den övergripande medicinska strategin samt design, implementering och genomförande av A1M Pharmas kliniska utvecklingsprogram.

– Vi är glada över att kunna välkomna Tobias Larsson Agervald till vårt team. Hans specialistkompetens inom njurområdet samt erfarenhet av att driva kliniska utvecklingsprojekt både i tidig och sen fas på global nivå utgör ett värdefullt tillskott då vi nu fokuserar på att inleda och genomföra vårt kliniska program för ROSgard™. Tobias är en global Key Opinion Leader inom njurmedicin och hans omfattande internationella kontaktnät kommer vara mycket värdefullt inför kommande kliniska studier , säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

– Jag ser med spänning fram emot att påbörja mitt uppdrag på A1M Pharma. Bolaget har tagit fram en intressant läkemedelskandidat med hög potential baserad på robust preklinisk forskning. Från mitt perspektiv finns det ett stort medicinskt behov inom skydd av njurar som bolaget nu väljer att fokusera på, säger Tobias Larsson Agervald.

Tobias Larsson Agervald har publicerat cirka 80 vetenskapliga artiklar i högkvalitativa tidskrifter som New England Journal of Medicine, Lancet Diabetes and Endocrinology, PNAS, Circulation, PLOS genetics, Journal of the American Society for Nephrology och Kidney International. Han är medgrundare av European Renal Association - European Dialysis and Transplantation Associations (ERA-EDTA) arbetsgrupp inom ben-och mineral metabolism vid kronisk njursvikt och har fungerat som rådgivare åt ett flertal globala läkemedelsföretag, bland annat AbbVie, Sanofi-Aventis, Genzyme, Shire, Amgen och SOBI. Han kommer närmast från en position som Senior Medical Director vid Astellas Pharma Global Clinical Development i Nederländerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2018 kl 15.45.
Alla pressmeddelanden