Pressmeddelande

05 jan 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma inleder sitt kliniska program - ingår forskningssamarbete för att undersöka skadliga effekter vid strålbehandlingen PRRT

A1M Pharma har inlett ett forskningssamarbete med Antaros Medical för att genomföra en studie på människor som genomgår strålbehandling (Peptide Receptor Radionuclide Therapy, PRRT) av neuroendokrina cancertumörer. Studien syftar till att – genom användandet av magnetresonanstomografi (MRI) och positronemissionstomografi (PET) – undersöka de skadliga effekter strålningen i PRRT har på njurarna och benmärgen. Data från studien kommer ligga till grund för bolagets kommande kliniska studier.

 

– I och med denna studie tar vi nu nästa steg som innebär att vi inleder vårt kliniska program. Avsikten är att generera värdefulla data för bästa möjliga utformande av vår kommande kliniska fas I/II studie. Övriga förberedelser inför den kliniska studien fortskrider enligt plan, säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

 

Studien utförs på Akademiska sjukhuset i Uppsala, på patienter som genomgår den målsökande strålbehandlingen PRRT. Strålbehandlingen belastar patientens njurar med risk för senare njurskador. Njurskador tillsammans med skador på benmärg är det som idag begränsar den maximala stråldosen som kan användas vid strålbehandlingen, samt även frekvensen av behandlingarna. Vid ett flertal tillfällen i studien kommer patienterna att undersökas med magnetresonans- (MRI) och PET-kamera, detta för att snabbt kunna fånga upp förändringar som sker i organen vid strålbehandlingen.

 

– PRRT leder till skador på njurarna, men oftast ser man inte effekterna direkt utan det kan dröja. Om vi med hjälp av avancerade bildtekniker tidigt kan se dessa skadliga effekter så kan vi bättre prediktera framtiden. Målet är att tidigt se de skadliga effekterna, för att i fas I/II snabbt kunna påvisa effekterna av vår läkemedelskandidat ROSgard™, säger Eddie Thordarson.

 

Studien planeras att starta första kvartalet 2018 och beräknas pågå till första kvartalet 2019. Resultaten kommer delges A1M Pharma löpande under studiens gång.

 

Om Antaros Medical

Antaros Medical är ett kliniskt forskningsföretag med fokus på att utveckla spjutspetstekniker och skräddarsydda studier inom imaging. Detta med syfte att studera läkemedelseffekter på olika organsystem i människa, framför allt inom kardiometabola sjukdomar (inkl NAFLD/NASH och kronisk njursjukdom) och onkologi. Detta möjliggör i förlängningen förbättrat evidensbaserat beslutsfattande inom klinisk läkemedelsutveckling. Företaget har ett globalt nätverk med samarbetspartners och kunder, däribland både stora och små läkemedelsutvecklandeföretag, och är en partner i ett flertal europeiska forskningskonsortier, till exempel Innovative Medicine Initiative (IMI) och European Cooperation in Science and Technology (COST). Läs mer på: www.antarosmedical.com

För mer information, vänligen kontakta
johannes.hulthe@antarosmedical.com

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD

Telefon: 046-286 50 30

E-post: te@a1m.se


Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2018 kl 08.10.

A1M Pharma har inlett ett forskningssamarbete med Antaros Medical för att genomföra en studie på människor som genomgår strålbehandling (Peptide Receptor Radionuclide Therapy, PRRT) av neuroendokrina cancertumörer. Studien syftar till att – genom användandet av magnetresonanstomografi (MRI) och positronemissionstomografi (PET) – undersöka de skadliga effekter strålningen i PRRT har på njurarna och benmärgen. Data från studien kommer ligga till grund för bolagets kommande kliniska studier.

– I och med denna studie tar vi nu nästa steg som innebär att vi inleder vårt kliniska program. Avsikten är att generera värdefulla data för bästa möjliga utformande av vår kommande kliniska fas I/II studie. Övriga förberedelser inför den kliniska studien fortskrider enligt plan, säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

 

Studien utförs på Akademiska sjukhuset i Uppsala, på patienter som genomgår den målsökande strålbehandlingen PRRT. Strålbehandlingen belastar patientens njurar med risk för senare njurskador. Njurskador tillsammans med skador på benmärg är det som idag begränsar den maximala stråldosen som kan användas vid strålbehandlingen, samt även frekvensen av behandlingarna. Vid ett flertal tillfällen i studien kommer patienterna att undersökas med magnetresonans- (MRI) och PET-kamera, detta för att snabbt kunna fånga upp förändringar som sker i organen vid strålbehandlingen.

– PRRT leder till skador på njurarna, men oftast ser man inte effekterna direkt utan det kan dröja. Om vi med hjälp av avancerade bildtekniker tidigt kan se dessa skadliga effekter så kan vi bättre prediktera framtiden. Målet är att tidigt se de skadliga effekterna, för att i fas I/II snabbt kunna påvisa effekterna av vår läkemedelskandidat ROSgard™, säger Eddie Thordarson.

Studien planeras att starta första kvartalet 2018 och beräknas pågå till första kvartalet 2019. Resultaten kommer delges A1M Pharma löpande under studiens gång.

Om Antaros Medical
Antaros Medical är ett kliniskt forskningsföretag med fokus på att utveckla spjutspetstekniker och skräddarsydda studier inom imaging. Detta med syfte att studera läkemedelseffekter på olika organsystem i människa, framför allt inom kardiometabola sjukdomar (inkl NAFLD/NASH och kronisk njursjukdom) och onkologi. Detta möjliggör i förlängningen förbättrat evidensbaserat beslutsfattande inom klinisk läkemedelsutveckling. Företaget har ett globalt nätverk med samarbetspartners och kunder, däribland både stora och små läkemedelsutvecklandeföretag, och är en partner i ett flertal europeiska forskningskonsortier, till exempel Innovative Medicine Initiative (IMI) och European Cooperation in Science and Technology (COST). Läs mer på: www.antarosmedical.com

För mer information, vänligen kontakta
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD

Telefon: 046-286 50 30

E-post: te@a1m.se


Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2018 kl 08.10.

Alla pressmeddelanden