Pressmeddelande

11 nov 2014  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma har erhållit Notice of Allowance i Mexiko

A1M Pharma har erhållit Notice of Allowance av det mexikanska patentverket avseende patentansökan för HBF (fritt fosterhemoglobin) och det kroppsegna proteinet A1M i kombination som tidiga diagnostiska markörer för havandeskapsförgiftning. Notice of Allowance innebär att det mexikanska patentverket kommer att godkänna A1M Pharmas patentansökan.  

A1M Pharma har mottagit besked om att det mexikanska patentverket (Mexican Industrial Property Institute) utfärdat Notice of Allowance för A1M Pharmas patentansökan avseende HbF (fritt fosterhemoglobin) och det kroppsegna proteinet A1M i kombination som tidiga diagnostiska markörer för havandeskapsförgiftning. Originaltiteln för patentansökan är ”HBF and A1M as early stage markers for preeclampsia” med patentansökningsnummer MX/a/2012/011007. Nedan följer en sammanställning av A1M Pharmas patentskydd inom havandeskapsförgiftning i dagsläget:  

Region/Land Patent diagnostik Patent diagnostik & behandling Antal drabbade per år
Australien Ja Ja 12 400
Europa Ja   191 300
Mexiko Ja Ja 121 200
Nya Zeeland Ja Ja 2 000
Japan   Ja 28 000
Kina Ja   400 000
Sydafrika Ja Ja 100 900
Sydkorea   Ja 8 200
USA   Ja 150 200
Summa     1 014 200
 
Ovanstående gäller godkännanden av patenten ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” (Patent diagnostik) samt ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” (Patent diagnostik & behandling). Särläkemedelsstatus i Europa (EU) erhölls i maj 2014 vilket ger marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger möjligheterna för att söka särläkemedelsstatus i USA, och har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen.  

Kort om havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) är ett sjukdomstillstånd som kan uppkomma i samband med graviditet. I sin allvarligaste form kan preeklampsi övergå i eklampsi – ett livshotande tillstånd som kännetecknas av kramper, högt blodtryck och organsvikt. Idag saknas säkra diagnostiska metoder och den enda kurativa behandlingen är att förlösa barnet, vilket gör att preeklampsi ligger bakom omkring 15 procent av alla prematura förlossningar i Sverige.

I Sverige drabbas årligen cirka 5 000 personer vilket motsvarar 3-7 procent av alla gravida kvinnor. Komplikationer och dödsfall är sällsynta i Sverige men globalt sett är preeklampsi ett stort medicinskt problem som ligger bakom nästan vart femte dödsfall bland gravida kvinnor världen över.  

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden