Pressmeddelande

27 mar 2014  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma genomför aktieuppdelning (split) med villkor 5:1

En gammal aktie ersätts med fem nya aktier i A1M Pharma. Första handelsdag efter spliten blir den 3 april 2014.

Se mer information om aktiesplitten
Vid årsstämma i A1M Pharma AB (publ) den 25 mars 2014 beslutades att genomföra en uppdelning av aktier 5:1, innebärande att 1 aktie blir 5 aktier, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 614 875 SEK, fördelat på 15 371 875 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK per aktie. Avstämningsdag för aktieuppdelningen har fastställts till den 7 april 2014. Sista dag för handel i A1M Pharmas aktie på AktieTorget före aktieuppdelningen är den 2 april 2014. Första dagen för handel i A1M Pharmas aktie efter aktieuppdelningen är den 3 april 2014. VP-avier om den genomförda spliten beräknas skickas ut till aktieägarna i slutet av vecka 15, 2014. Inga åtgärder behöver vidtas från aktieägare.

Se ytterligare detaljer i den informationsbroschyr som publicerats på bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor (www.a1m.se och www.aktietorget.se).

För ytterligare information hänvisas till: Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB E-post: te@a1m.se Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden