Pressmeddelande

13 maj 2019

A1M Pharma förstärker organisationen inför den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSgard

A1M Pharma meddelar idag att bolaget förstärkt sin organisation inför den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSgard™. Magnus Gram har utsetts till Chief Scientific Officer, Ronny Renfurm har anlitats som ansvarig för klinisk utveckling, Fredrik Lehmann som CMC-rådgivare och Elisabeth Augustsson som regulatorisk rådgivare. Vidare meddelas att Gunnar Telhammar efterträder Fredrik Werner som Chief Financial Officer.

Läs PDF

Magnus Gram tillträder sin nya tjänst som Chief Scientific Officer den 1 juni 2019. Han är en av A1M Pharmas grundare och för närvarande ansvarig för bolagets prekliniska verksamhet.

Ronny Renfurm engageras vid samma tidpunkt som ansvarig för klinisk utveckling på konsultbasis. Han kommer närmast från en position som Executive Director vid Astella Pharmas globala utvecklingsorganisation med ett omfattande medicinskt och strategiskt ansvar, bland annat inom akuta njurskador.

Elisabeth Augustsson har kontrakterats som rådgivare inom regulatory affairs. Hon har 30 års erfarenhet inom området från positioner vid globala och svenska läkemedels- och biotechföretag och driver sedan 2013 egen verksamhet i företaget Restracom, bland annat som Head of Regualtory Affairs vid Oncopeptides.

Fredrik Lehmann har kontrakterats som rådgivare inom CMC (Chemistry Manufacturing and Controls). Utöver detta uppdrag för A1M Pharma är han Head of Research and CMC vid Oncopeptides samt oberoende CMC-rådgivare i ett antal små biotechbolag i Norden, och är medgrundare till flera life science-bolag.

A1M Pharmas nuvarande controller, Gunnar Telhammar, tillträder med omedelbar verkan positionen som Chief Financial Officer. Han efterträder Fredrik Werner, som efter att ha lämnat betydelsefulla bidrag till bolagets utveckling valt att gå vidare till nya utmaningar.

– Vi är glada över att ha kunnat knyta till oss en rad kompetenta personer med lång och gedigen erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling, produktionsfrågor och regulatory affairs, områden som är av central betydelse för den fortsatta kliniska utvecklingen av vår läkemedelskandidat ROSgard, säger Tobias Agervald, vd, A1M Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tla@a1m.se

Om A1M Pharma

A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador orsakad av oxidativ stress genom att skydda, städa och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Alla pressmeddelanden