Pressmeddelande

10 jul 2019  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma erhåller besked om kommande godkännande av patent i USA

A1M Pharma har erhållit besked om ett kommande godkännande av bolagets patentansökan för ”Medicinsk användning av A1M” från det amerikanska patentverket, USPTO.

Patentet kommer enligt beskedet att bli giltigt från den 16 juli 2019 och gäller till och med 2029. Patentet omfattar ett flertal medicinska användningsområden av proteinet A1M som är av strategiskt intresse för bolaget. Patentet är sedan tidigare godkänt i andra nyckelregioner inklusive EU och Japan.

”Det här är en viktig del av vårt patentskydd i USA som är världens största läkemedelsmarknad. Tillsammans med den pågående ansökan för substanspatent avseende vår läkemedelskandidat ROSgard™ bedömer vi att det finns ett robust immateriellt skydd på den viktiga amerikanska marknaden”, säger Tobias Agervald, vd, A1M Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tla@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador orsakad av oxidativ stress genom att skydda, städa och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl16.00.

Alla pressmeddelanden